INSPECTAREA AUTOBUZELOR ȘCOLARE PENTRU TRANSPORTAREA ELEVILOR

29 августа 2022

Conform Planului de activitate a Serviciului Transport și Gospodărie, la 29 august a.c. s-a înfăptuit inspectarea mijloacelor de transport (autobuzelor școlare), care vor transporta elevii de la locul de trai la gimnaziile și liceele din raion.  Activitatea a fost  pregătită de dl Valeriu Coteț, șef Serviciu Transport și Gospodărie în concordanță cu Inspectoratul de Poliție Anenii Noi, reprezentat de ofițerul superior auto de Stat, comisarul principal Ipatii Vitalie.

În cadrul activității date au  fost verificate echipamentele  pentru siguranţă şi securitate, inclusiv  sistemele de  frînare, existenţa la bordul mijlocului de transport a mijloacelor de prevenire şi combatere a incendiilor, etc

În conformitate cu Regulamentul de transportare a elevilor, șoferii au primit instrucțiuni, privind modul de organizare şi desfăşurare a transportării elevilor între localitatea de domiciliu a acestora şi instituţia de învăţămînt.