Inspectarea complexă a transportului

24 марта 2022

Conform planului de lucru,  Serviciul Transport şi Gospodărie a Consiliului raional Anenii Noi,  în comun cu Inspectoratul de Poliţie  Rutieră Anenii Noi, a efectuat, la data de 27 februarie 2021,  inspectarea  tehnică a transportului ce deserveşte  instituţiile de învăţământ.

Scopul inspectării a fost de a atenţiona asupra  respectării cerinţelor pentru asigurarea securităţii la transportarea elevilor, conform  HG 903  „  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor” , în special  transportarea în situaţie de pandemie

În rezultatul inspectării  s-a constatat că  vehiculele corespund normelor şi standardelor naţionale de securitate a circulaţiei rutiere, ceea ce va asigura atât servicii calitative, cât  şi siguranţă rutieră.