Ministra mediului, Iordanca-Rodica Iordanov, în vizită de lucru la Anenii Noi

22 февраля 2024

Astăzi,  22 februarie, în sala mare de ședințe a Consiliului raional, a avut loc întâlnirea ministrei  mediului, Iordanca — Rodica Iordanov,  cu reprezentanții APL de nivelul I și II.  La ședință au participat: președintele raionului, dl. Alexandru Moisei, deputatat în Parlamentul RM, dna A. Oglinda,  vicepreședinții raionului, dnii D. Ciur și A. Maliuta, șefa adjunctă a OT Căușeni al Cancelariei de Stat, dna S. Basarab,  primarii, serviciile desconcentrate din raion, șefi și specialiști ai întreprinderilor în domeniul gestionării deșeurilor, folosinței subsolului, domeniului silvic.

Au  fost abordate următoarele probleme:

  1. Prioritățile Ministerului Mediului pentru anul 2024, inclusiv în procesul de integrare europenă.
  2. Planificarea privind gestionarea managementului deșeurilor în zona 4.
  3. Programul Național de Extindere și reabilitare a Pădurilor pentru perioada 2023-2032 și planul de acțiuni privind realizarea acestuia pentru anii 2023-2028, activități care urmeazăa fi desfășurate pe teritoriul raionului.
  4. Exploatarea și folosința resurselor minerale pe teritoriul raionului.
  5. Valorificarea terenurilor fondului apelor și a construcțiilor hidrtotehnice, posibilitatea transmiterii în gestiunea APL-urilor a segmentelor de râuri.