ODA anunță apel deschis pentru aplicarea cererilor la Programele de finanțare nerambursabilă

19 марта 2024

În atenția comunității antreprenoriale!

ODA anunță despre activarea procesului de recepționare a cererilor de finanțare nerambursabilă, pentru mai multe programe de suport:

  • Programul Start pentru Tineri, Componenta II, cu suport financiar nerambursabil de maximum 70% din suma proiectului investițional, și care poate ajunge până la 200 000 de lei.
  • Programul de Susținere a Antreprenoriatului Feminin, cu suport financiar nerambursabil pentru antreprenoarele debutante, de maximum 80% din suma proiectului investițional, și care poate ajunge până la 200 000 de lei.
  • Programul de Susținere a Antreprenpriatului Feminin,cu suport financiar nerambursabil pentru întreprinderile în dezvoltare, de maximum 80% din suma proiectului investițional, și care poate ajunge până la 600 000 de lei.
  • Programul PARE 1+2,componenta II, cu suport financiar nerambursabil, în baza Regulii 1+1, de maximum 50% din suma proiectului investițional, și care poate ajunge până la 250 000 de lei.
  • Programul PARE 1+2,componenta III – cu suport financiar nerambursabil în baza „Regulii 1+2”, de maximum 70% din suma proiectului investițional, și care poate ajunge până la 500 000 de lei.
  • Programul de Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, cu suport financiar nerambursabil de maximum 70% din suma proiectului investițional, și care poate ajunge până la 500 000 de lei.
  • Programul de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii, cu suport financiar nerambursabil de maximum 70% din suma proiectului investițional, și care poate ajunge până la 500 000 de lei.

De asemenea, rămâne activă înregistrarea la Programul de creștere a competitivității la export și internaționalizarea IMM.

Suma maximă care poate fi accesată în prezent în cadrul programului este de 600 000 lei (sursele Băncii Mondiale).Pentru informații detaliate despre condițiile de eligibilitate a programelor, accesați pagina web oficială: www.oda.md  și Ghidul de aplicare la program.