Parteneriatele între APL și ONG aduc rezultate frumoase în beneficiul oamenilor!

27 марта 2024

Conferința finală a proiectului ,,Organizațiile Societății Civile acționează pentru servicii sociale mai bune» a adunat toți partenerii la un loc pentru a aprecia succesele proiectului, pentru a comunica realizările și a trasa obiective viitoare.
Proiectul ,,Îmbunătățirea calității serviciilor de plasament în cadrul Azilului raional pentru persoane în etate și cu dizabilități din s.Puhaceni, r-ul Anenii Noi în contextul pandemiei Covid-19″, implementat de AO GENESIS în parteneriat cu Consiliul raional Anenii Noi, finanțat de SOROS Moldova a adus la realizarea scopului general de sporire a gradului de protecție și siguranță a beneficiarilor de servicii sociale.
Parteneriatele autorităților publice cu organizațiile neguvernamentale aduc rezultate frumoase în beneficiul oamenilor!

Mulțumim partenerilor pentru încredere și pentru munca enormă depusă spre îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din raionul Anenii Noi!