Prelungirea termenului pentru depunrea actelor pentru concurs

21 мая 2021

Preşedintele raionului Anenii Noi anunţă prelungirea termenului de aplicare a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

Șef Serviciu tineret și sport:

 

Scopul funcţiei:

Realizarea politicilor de stat în domeniul tineretului și sportului în raion.

 

Sarcinile de bază:

Posedarea și utilizarea informațiilor cu privire la situația cultural-sportivă a tineretului din raionul Anenii Noi. Desfășurarea de programe și activități pentru tineri și implicarea lor în viața raionului.

 

Condiţii de participare la concurs:

— Cetăţean al RM; — Domiciliu permanent în RM;

— Studii superioare de specialitate;

— Minimum 1 an de experienţă profesională în domeniu sau a unei funcții publice similare;

— Neatingerea vârstei de pensionare;

— Cunoaşterea limbii de stat;

— Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point), utilizarea internetului și e-mail.

 

Dosarul de concurs va conţine:

— Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;

— Copia buletinului de identitate;

— Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);

— Copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioare.

 

Data limită de depunere a dosarului de concurs — 31 mai 2021, ora 17:00.

Dosarul de concurs se depune la adresa:MD 6501, or.Anenii Noi, str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane Specialist principal — Olga Morari Date de contact: tel./fax 0265 2-37-20 e-mail: consiliul_aneni@mail.ru

Bibliografia concursului:

• Constituţia Republicii Moldova

• Acte normative în domeniul serviciului public:

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public;

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public;

– Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

— Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.

• Acte normative în domeniul de specialitate:

— Legea nr. 215 /2016 cu privire la tineret;

— Legea voluntariatului nr.121/2010;

— Hotărârea de Guvern nr.1213/2010 privind aprobarea unor măsuri de susținere

a activităților pentru tineret,

— Hotărârea de Guvern nr.1151/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat;

— Ordin nr. 65t din 06 aprilie 2017 cu privire la Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022

Specialist Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

 

Scopul funcţiei:

Realizarea concepției în domeniul gospodăriilor comunale în raion.

Obiectivele de bază:

— coordonează activitatea în domeniul gospodăriilor comunale a administrației publice locale de nivelele I și II, cât și a instituțiilor publice din raion;

— elaborează rapoarte de efectuare a achizițiilor publice în urma procedurilor de achiziții cu valoare mică.

 

Condiţii de participare la concurs: — Cetăţean al RM; — Domiciliu permanent în RM; — Studii superioare de specialitate; — Minimum 1 an de experienţă în funcţia de specialitate este un avantaj;

— Neatingerea vârstei de pensionare; — Cunoaşterea limbii de stat; — Cunoştinţe: Computer, MC Office (Word, Excel, power- point) , internet.

 

Dosarul de concurs va conţine: — Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru

postul respectiv; — Copia buletinului de identitate; — Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz); — Copia carnetului de muncă sau extrasul din cont de la CTAS ca dovadă

documentară a experienţei de muncă anterioară.

 

Data limită de depunere a Dosarului de concurs — 31 mai 2021, ora 17:00.

Dosarul de concurs se depune la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi, str. 31 August,4, et.II, bir.208

Serviciul resurse umane Specialist principal — Olga Morari Date de contact: tel./fax 0265 2-37-20 e-mail: consiliul_aneni@mail.ru

 

Bibliografia concursurilor:

• Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

— Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

— Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

— Hotărîrea Guvernului nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor; Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

— Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală.

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

— Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în RM;

— Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrative;

— Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;

— Legea nr. 1402/ 2002 serviciilor publice de gospodărie comunală