Proiectul ”DE LA VULNERABILITATE LA INCLUZIUNE”

31 мая 2022

Asociația Obștească ”PRODOCS” implementează în perioada 2020 – 2022 proiectul ”De la Vulnerabilitate la Incluziune” cu sprijinul financiar al Fundației pentru Copii ”Pestalozzi” din Elveția.
Scopul proiectului este de a contribui la îmbunătățirea accesului la educație de calitate pentru copii aflați în situație vulnerabilă și sporirea șanselor de incluziune în comunitate.
Proiectul se bazează pe 4 programe, după cum urmează:
1) Program destinat copiilor din cele 7 Centre de plasament incluse în proiect, care urmărește dezvoltarea abilităților de viață și carieră a acestora, precum și creșterea performanței școlare.
2) Program destinat părinților și/sau familiilor extinse ale copiilor din cele 7 Centre de plasament pentru copii, având ca scop dezvoltarea abilităților și cunoștințelor de îngrijire și protecție a copiilor săi.
3) Program destinat profesorilor din cele 10 instituții de învățământ partenere proiectului și care are ca scop consolidarea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor în domeniul educației incluzive și lucrului cu copii din grupurile vulnerabile.
4) Program orientat spre consolidarea cunoștințele și competențele echipelor multidisciplinare din raioanele partenere în monitorizarea accesului copiilor la educație de calitate în perioada post plasament.
Proiectul se desfășoară în 6 raioane (Anenii Noi, Călărași, Drochia, Hîncești, Telenești și Ștefan Vodă).
Pentru a realiza activitățile în orașul Anenii Noi a fost identificat centrul de plasament ”Centrul de Reabilitare și Integrare Socială din Anenii Noi” și instituția de învățământ Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” din orașul Anenii Noi, ca urmare în februarie 2020 a fost încheiat un acord de colaborare trilateral dintre: A.O. PRODOCS, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei și Direcția Generală Educație, Cultură și Turism.


Menționăm că centrul de plasament ”Centrul de Reabilitare și Integrare Socială din Anenii Noi” a participat și în prima fază a proiectul desfășurată în perioada 2017-2019, obținând rezultate pozitive la capitolul performanță școlară și incluziune a copiilor în viața școlară.
În perioada 2020-2021, s-a reușit oferirea suportului școlar pentru 44 copii din centrul de plasament din Anenii Noi, dintre care 27 si-au îmbunătățit reușita școlară cu 5%, iar 17 și-au îmbunătățit frecvența școlară cu 37%.
Datorită activităților proiectului, 6 părinți ai copiilor plasați în centrul de plasament au beneficiat de suport pentru a-și dezvolta abilitățile părintești și a îmbunătăți relațiile cu copii săi. Miza este de a crea un mediu familial favorabil pentru reintegrarea copiilor în familiei și asigurarea dezvoltării armonioase a acestora.


De asemenea au fost organizate activități de sensibilizare pentru părinții colegilor de clasă ai copiilor plasați în centrul de plasament, participând în număr de 36, demn de menționat este faptul că părinții participa activ la acest tip de activități.

Un accent al proiectului este implicarea și sensibilizare a colegiilor de clasa ai copiilor din centrul de plasament, astfel cca 120 de colegi au participat activ în activități de sensibilizare privind mediul școlar incluziv.
Un alt aspect important este implicarea profesorilor în procesul de crearea unui mediu școlar incluziv, ca urmare a instruirilor organizate în cadrul proiectului, cca 39 de profesori aplică calitativ metode educaționale incluzive.
În anul 2022 se finisează faza a doua proiectului ”De la Vulnerabilitate la Incluziune”, iar în perioada ianuarie – aprilie 2022, am reușit deja să oferim suport școlar pentru 11 copii din centrul de plasament din Anenii Noi și să organizăm activități educaționale pentru a dezvolta abilității de viață și carieră pentru copii din plasament. Cu suportul reprezentanților Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” din Anenii Noi am implicat în activități de sensibilizare cca 37 colegi ai copiilor din plasament.

Continuăm desfășurarea atelierelor de educație incluzivă destinate profesorilor din raion și a atelierelor de instruire pentru echipele intersectoriale locale, privind lucrul și monitorizarea copiilor în perioada post-plasament.

Până la sfârșitul anului 2022, ne propunem să organizăm sesiuni tematice pentru părinții copiilor din plasament pentru a le dezvolta abilitățile parentale astfel vom contribui la integrarea eficientă a copiilor în familie.

Proiectul ”De la Vulnerabilitate la Incluziune” este orientat pentru a promova incluziunea socio-școlară a copiilor aflați în siuație vulnerabilă, schimbarea opiniei comunității și implicarea tuturor, de la mic la mare, în crearea unui mediu socio-școlar benefic pentru dezvoltarea fiecărui copil.


Mai multe detalii despre activitățile desfășurate în cadrul proiectului pot fi accesat pe pagina web a Asociației www.prodocs.md și rețele de socializare https://www.facebook.com/AOProdocs, cât și a partenerilor noștri: centre de plasament, Direcții de asistență socială și protecția familiei.