Ședința Colegiului Consultativ a Serviciilor Publice Desconcentrate

30 июня 2022

La 30 iunie 2022, în sala mare de ședințe a Consiliului raional, conducătorii serviciilor publice desconcentrate din raionul Anenii Noi, membrii Colegiului Consultativ a Serviciilor Publice Desconcentrate, s-au  întrunit în ședință ordinară. Colegiul este organul consultativ instituit întru realizarea atribuțiilor de coordonare a activităților serviciilor publice desconcentate, care reprezintă autoritățile centrale în teritoriul administrat.
Ședința a fost prezidată de doamna Basarab Svetlana, șef adjunct al Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, secretarul Colegiului Consultativ.

Ordinea de zi a ședinței:
1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2022.
Raportor: Prodan Liliana, șef adjunct a DECTS CR Anenii Noi
2. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Colegiului consultativ pentru semestrul II al anului 2022.
Raportor: Basarab Svetlana, șef adjunct al OT Căușeni
3. Executarea cerințelor HG nr. 182/2018 cu privire la legitimațiile veteranilor de război, derularea procesului de schimbare și eliberare a legitimațiilor în raionul Anenii-Noi.
Raportor: Filimon Sergiu, șef al Secției administrativ-militare Anenii-Noi
4. Bilanțul activității Inspecției teritoriale de muncă în perioada primelor 5 luni ale anului, soluții în vederea îmbunătățirii cadrului legal și a modalităților de consultanță și prevenire, ce se impugn pentru soluționarea diferitor cazuri.                                                                          Raportor: Harlampie Siloci, șef al Inspecției teritoriale de muncă
5. Cu privire la procesul de imunizare anti-COVID 19 a populației în raionul Anenii Noi și situația epidemiologică
Raportor: Coteață Alexandru, medic epidemiolog la Centrul Sănătate Publică Căușeni.
6. Informație operativă privind activitatea la zi a serviciului public desconcentrat.
Raportori: șefii serviciilor publice desconcentrate.
7. Diverse.

La ședință au fost prezenți conducătorii: Inspectoratului Poliției Anenii Noi; Direcției Deservire Fiscală Anenii Noi; Direcției siguranță alimentelor; Casei teritoriale de asigurări sociale; Secției Situații Excepționale; Centrului Sănătate Publică; Secției administrativ-militare Anenii-Noi; Direcției pentru statistică; Direcției pentru ocuparea forței de muncă; IS pentru supraveghere tehnică Intehagro; Centrului Multifuncțional Anenii Noi, Inspecției Teritoriale de Muncă, Inspecției protecției mediului; Biroului Probațiune.
Membrii CC al SPD Anenii Noi au aprobat tematica ședințelor pentru următoarele 6 luni ale anului 2022.
Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat apreciază mobilizarea, disciplina, implicarea, responsabilitatea serviciilor desconcentrate, dar și a autorităților publice locale de nivelul I, a direcțiilor și secțiilor Consiliului raional privind soluționarea necesităților cetățenilor, agenților economici, refugiaților în teritoriul raionului Anenii Noi.