Ședința Consiliului raional Anenii Noi

18 марта 2024

Joi, 14 martie 2024, în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat ședința ordinară a CR.  La ședință au fost prezenți președintele raionului,vicepreședinții raionului ,  primarii localităților   din raion, șefii secțiilor și direcțiilor din Consiliul raional.

Au fost examinate 27 de întrebări:

 1. Cu privire la activitatea subdiviziunilor Consiliului raional Anenii Noi în anul 2023.

Raportor: dl A.Moisei — președintele raionului

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2023.

Raportor: dna C.Boicu — șefă Direcția Finanțe

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2024.

Raportor: dna C.Boicu — șefă Direcția Finanțe

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2024.

Raportor: dna C.Boicu — șefă Direcția Finanțe

 1. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare pentru reparația și întreținerea drumurilor locale         Raportor: dl A.Maliuta — vicepreședintele raionului

Coraportor: dl V.Jizdan — șef Secția construcții

 1. Cu privire la aprobarea regulamentelor de organizare a concursurilor pentru tineret.

Raportor: dna A.Munteanu — șefă Serviciul Tineret și Sport

 1. Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale IMSP Centrelor de Sănătate din raion pentru anul 2024.

Raportor: dl D.Ciur — vicepreședintele raionului

Coraportor: dna I. Gurschi, șefă IMSP CS Anenii Noi

 1. Cu privire la aprobarea Programului raional de imunizări pentru anii 2024-2027.

Raportor: dl A.Coteață, medic epidemiologic CS Căușeni

 1. Cu privire la Programul raional de securitate transfuzională și autoasigurarea cu produse sanguine pentru anii 2024-2027.

Raportor: dna D.Bradu, directoarea interimară a IMSP Spitalul Raional Anenii Noi

 1. Cu privire la modificarea Deciziei CR nr.03/19 din 19.12.2023 ”Cu privire la defalcările din profitul net al Întreprinderilor Municipale în bugetul raional al Consiliului raional Anenii Noi”.                               Raportor: dl A.Maliuta — vicepreședintele raionului
 2. Cu privire la casarea bunurilor materiale ale IP Liceul Teoretic Varnița.

Raportor: dna Valentina Gorobîc — directoarea IP Liceul Teoretic Varnița

 1. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate, raportate la mijloacele fixe ale IP Gimnaziul Speia Raportor: dna Zinaida Popescu — directoarea IP Gimnaziul Speia
 2. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate, raportate la mijloacele fixe ale IP Gimnaziul Cobusca Veche

Raportor: dna G. Erezanu — directoarea IP Gimnaziul Cobusca Veche

 1. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale Direcției Generale Educație, Cultură și Turism Anenii Noi.

Raportor: dna L.Prodan — șefă interimară DGECT

 1. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale Consiliului raional Anenii Noi

Raportor: dl D.Ciur vicepreședintele raionului

 1. Cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen, cu termen redus și serviciul civil (de alternativă) în primăvara-vara anului 2024;

Raportor: dl I.Sauleac — șef interimar Secția administrativ-militară a raionului Anenii Noi

 1. Cu privire la încetarea raportului de serviciu a șefei IMSP Centrul de Sănătate Anenii Noi

Raportor: dna O.Morari — șefă Serviciul resurse umane

 1. Cu privire la modificarea Deciziei CR nr. 02/14 din 22.06.2023

Raportor: dna O.Morari — șefă Serviciu resurse umane

 1. Cu privire la darea în locațiune a încăperilor din incinta CR Anenii Noi

Raportor: dl A.Maliuta — vicepreședintele raionului

 1. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a suprafeței din incinta IMSP CS Speia

Raportor: dl A.Maliuta — vicepreședintele raionului

 1. Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a bunurilor din proprietatea Consiliului raional Anenii Noi.

Raportor: dna L.Prodan — șefă interimară a DGECT

 1. Cu privire la completarea Deciziei CR nr.03/28 din 17.08.2023 ”Cu privire la transmiterea bunurilor proprietatea statului Consiliului raional Anenii Noi”

Raportor: dna L.Prodan șefă interimară a DGECT

 1. Cu privire la aprobarea tăierilor în vegetația forestieră din afara fondului forestier din zona de protecție a drumurilor raionale.

Raportor: dl A.Maliuta — vicepreședintele raionului

 1. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a componenței nominale a comisiilor consultative ale Consiliului raional Anenii Noi.

Raportor: dna I.Jalbă — secretară a Consiliului raional

 1. Cu privire la desfășurarea consultărilor publice

Raportor: dna I.Jalbă — secretară a Consiliului raional

Coraportor: dna A. Munteanu — șefă Serviciul Tineret și Sport

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.1/5 din 29 ianuarie 2024

Raportor: dna Z.Bunescu — șefa Structurii Teritoriale de Asistență Socială

 1. Cu privire la transmiterea patrimoniului.

Raportor: dna Z.Bunescu — șefa Structurii Teritoriale de Asistență Socială