Ședința extraordinară a Consiliului raional

29 сентября 2022

Astăzi, 29 septembrie, în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului raional cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pentru anul 2022 cu Legea Bugetului de Stat pentru anul 2022 nr.205/2021
Raportor : dna C.Boicu — șefDirecția Finanțe
2. Cu privire la examinarea problemelor de la IMSP Spitalul raional Anenii Noi
Raportor: dl D.Ciur- vicepreședintele raionului Anenii Noi, președintele Consiliului de Administrare al IMSP Spitalul raional Anenii Noi
3. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022
Raportor : dna C.Boicu — șefDirecția Finanțe
4. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare pentru subvenționarea cantinei de ajutor social
Raportor : dna Z.Bunescu — șef DGECT
5. Cu privire la instituirea unităților de personal
Raportor : dna Z.Bunescu — șef DGECT
6. Cu privire la completarea și modificarea unor decizii
Raportor : dna T.Bulbuc — secretar interimar al CR

Şedinţa a fost prezidată de dna Anastasia Cojocari, consilier raional. În sală au fost prezenţi  28 din cei 33 consilieri raionali, șefii direcțiilor și subdiviziunilor, precum  şi angajați ai Consiliului raional.

În cadrul sesiunii au fost propuse spre examinare 6 proiecte de decizii .