Ședința ordinară a Consiliului raional din 10 martie 2022

10 марта 2022

 

Astăzi, 10 martie 2022, în incinta Consiliului raional ( sala mare de ședințe) s-a desfășurat ședința ordinară cu               următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la activitatea subdiviziunilor Consiliului raional Anenii Noi în anul 2021                                 

  Raportor: dl I.Vicol  — președintele raionului.

  1. Cu privire la eliberarea din funcție a vicepreședintelui raionului Anenii Noi. Raportor: dl  Ciur — secretarul Consiliului raional.
  2. Cu privire la numirea în funcție a vicepreședinților raionului.                     Raportor: I.Vicol — președintele raionului Anenii Noi.
  3. Cu privire la  executarea  bugetului raional pentru anul 2021

         Raportor:dna C.Boicu – şef  Direcția Finanțe

  1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2022

          Raportor: dna C.Boicu – şef  Direcția Finanțe

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al  bugetului raional

          Raportor: dna C.Boicu – şef  Direcția Finanțe

  1. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare pentru reparația și întreținerea drumurilor locale

  Raportor: dl V.Jizdan– şef  Secția construcții

  1. Cu privire  la  aprobarea  organigramei  și  statelor  de  personal a IMSP

         Centrelor de Sănătate din raion pentru anul 2022

         Raportor: dl D. Ciur – secretarul Consiliului raional.

  1. Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal a IMSP

          Spitalul  raional  pentru  anul 2022

          Raportor: dl A.Nastas  – director IMSP Spitalul raional Anenii Noi

  1. Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen, cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) în primăvara-vara a.2022

  Raportor: dl S.Filimon –șef  Secţia administrativ-militară a raionului Anenii Noi

  1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional 04/17 din 24.06.2021

  Raportor: dl D. Ciur – secretarul Consiliului raional.

  1. Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Zolotievca și IP Gimnaziul Ciobanovca

         Raportor: dl R.Moroșan – șef Direcția Generală Educație, Cultură, Turism

  1. Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Botnărești și IP Gimnaziul Ion Creangă Țînțăreni

        Raportor: dl R.Moroșan – șef Direcția Generală Educație, Cultură, Turism

  1. Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Vișegrad Calfa și IP Gimnaziul  Roșcani

          Raportor: dl R.Moroșan – șef Direcția Generală Educație, Cultură, Turism

  1. Cu privire la reorganizarea IP Școala Primară Hîrbovățși IÎ LT ”Ion Creangă” Hîrbovăț

  Raportor: dl R.Moroșan – șef Direcția Generală Educație, Cultură, Turism

  1. Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Maximovca și IP LT ”Emil Nicula” Mereni

  Raportor: dl R.Moroșan – șef Direcția Generală Educație, Cultură, Turism

  1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Casei

  Raionale de Cultură Anenii Noi  (centru cultural multifuncțional)                                                        Raportor: dl R.Moroșan – șef Direcția Generală Educație, Cultură, Turism

  1. Cu privire la aprobarea Regulamentelor de organizare a concursurilor pentru tineret

  Raportor: dna A.Munteanu — șef  Serviciul Tineret și Sport

  1. Cu privire la extinderea serviciilor pentru tineri la nivel local                                              Raportor: dna A.Munteanu — șef  Serviciul Tineret și Sport
  2. Cu privire la transmiterea bunului imobil din proprietatea Consiliului raional Anenii Noi în  proprietatea Statului

  Raportor: dna N.Sîrbu  – șef Serviciul relații funciare și cadastru

  1. Cu privire la transmiterea în comodat a încăperilor din incinta IMSP Spitalul Raional Anenii Noi

         Raportor: dl A.Nastas  – director IMSP  Spitalul raional Anenii Noi

  1. Cu privire la prelungirea contractelor de locațiune a încăperilor din incinta IMSP Spitalul raional Anenii Noi

  Raportor: dl A.Nastas  – director IMSP  Spitalul raional Anenii Noi

  1. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale  IP LT A.Pușkin Anenii Noi

          Raportor: dl R.Moroşan – şef  Direcția Generală Educație, Cultură, Turism

  1. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP Spitalul raional Anenii Noi

  Raportor: dl A.Nastas  – director IMSP  Spitalul raional Anenii Noi

  1. Cu privire la demisia din funcția de șef a Direcției economie, dezvoltare regional și atragerea investițiilor

  Raportor: dna Morari O – şef serviciu resurse umane

         Raportor : dl D.Ciur — secretarul Consiliului raional

  26. Cu privirela modificarea şi completarea unor decizii aprobate anterior.                                   Raportor : dl D.Ciur — secretarul Consiliului raional