Stimaţi colaboratori ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

5 апреля 2022

Stimaţi colaboratori ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență!

    Consiliului raional Anenii Noi Vă felicită călduros cu ocazia Zilei profesionale!

    Ziua Salvatorului e o dată deosebită pentru toţi cei care stau la straja vieţii noastre, intervenind acolo unde este mai greu, pentru a ne veni în ajutor.

     Prin devotamentul de care aţi dat dovadă faţă de datoria de serviciu, bărbăţia şi eroismul

 manifestat, mulţi dintre  Dumneavoastră aţi câştigat pe bună dreptate, toată stima şi consideraţia cetăţenilor.

    Cu această ocazie, Vă dorim cele mai sincere şi cordiale felicitări, urări de sănătate, fericire, prosperare, succese în munca dificilă, curaj, vitejie, devotament şi să purtaţi  în continuare în inimi triumful demnităţii, iar în gînduri simţul responsabilităţii, activitate fructuoasă şi rezultate frumoase.

   Din tot ceea ce faceţi şi întreprindeţi, Vă doresc un viitor senin, plin de căldura recunoştinţei omeneşti şi a satisfacţiei morale, la care are dreptul fiecare profesionist!

   Cu profund respect,

Vicepreședintele raionului CIUR Dmitrii