Ședința ordinară a Consiliului  raional

26 августа 2022

La 25 august  2022,  în incinta Consiliului raional  Anenii Noi, în sala mare de ședințe, a avut loc ședința ordinară a Consiliului  raional cu următoarea ordine  de  zi :

 1. Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ către noul an de studii 2022-2023

    Raportor: dl R.Moroşan – şef DGECT

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pe 6 luni ale anului 2022

    Raportor: dna C.Boicu – șef DF

 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2022

    Raportor: dna C.Boicu – șef DF

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional

     Raportor: dna C.Boicu – şef  Direcția Finanțe

 1. Cu privire la asigurarea populației raionului cu apă potabilă de calitate

    Raportor: dl A.Coteață medic epidemiolog Centrul Sănătate Publică Căușeni  

 1. Cu privire la aprobarea Programului raional de răspuns la tuberculoză

     pentru anii 2022-2025

    Raportor: dl A.Coteață medic epidemiolog Centrul Sănătate Publică Căușeni  

 1. Cu privire la modificarea Deciziei CR nr.01-13 din 23.02.2006 ”Cu privire la instituirea azilului pentru persoanele în etate și cu disabilități”

     Raportor: dna Z.Bunescu — șef DASPF

 1. Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare strategic al Centrului raional

de  plasament  pentru  persoane vârstnice și cu dizabilități pentru anii 2022-2025

     Raportor: dna Z.Bunescu — șef DASPF

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului Consultativ al Direcției Generale Educație, Cultură și Turism Anenii Noi și a componenței nominale al Consiliului Consultativ

    Raportor: dl R.Moroşan – şef DGECT

 1. Cu privire la defalcările din profitul net al Întreprinderilor Municipale în bugetul raional al Consiliului  raional Anenii  Noi

     Raportor: dl D.Ciur — vicepreședintele raionului

 1. Cu privire la transmiterea bunului imobil din proprietatea Consiliului raional Anenii Noi în  proprietatea APL de nivelul I Anenii Noi

      Raportor: dna N.Sîrbu  – șef Serviciul relații funciare și cadastru

 1. Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe de la balanța Consiliului raional Anenii Noi

      Raportor: dl V.Coteț – șef Serviciul transport și gospodărie  

 1. Cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen, cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) în toamna 2022 — iarna 2023

      Raportor: dl S.Filimon – șef Secția administrativ-militară Anenii Noi

 1. Cu privire la instalarea indicatoarelor de circulație rutieră pe drumul public local L 478 – sat.Bulboaca – sat.Chirca – sat.Merenii Noi – sat.Floreni (transon sat.Bulboaca)

Raportor: dl V.Jizdan  — șef secția construcții

 1. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a încăperii din incinta IMSP CS Țînțăreni

       Raportor: dna E.Roman — șef al IMSP Centrul de Sănătate Țînțăreni

 1. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele   

 fixe  IMSP CS Varnița

       Raportor: dl Gh.Beșelea — șef IMSP Centrul de Sănătate Varnița

 1. Cu privire  la casarea mijloacelor fixe ale IP Gimnaziul ”Vișegrad” Calfa Raportor: dl R.Moroşan – şef DGECT
 2. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IP Liceul Teoretic Varnița

       Raportor: dl R.Moroşan – şef  DGECT

 1. Cu privire la  casarea mijloacelor  fixe ale Consiliului raional

Raportor: dna T.Bulbuc – secretar interimar al CR

 1. Cu privire la modificarea şi completarea unor decizii aprobate anterior

       Raportor: dna T.Bulbuc – secretar interimar al CR

 1. Cu privire la numirea în funcție a șefului Direcției economie, dezvoltare și atragerea investițiilor.                                                                                                                                 Raportor: Olga Morari, șef Serviciu Resurse Umane .
 2. Cu privire la instalarea indicatoarelor de circulație rutieră pe drumul public local L 476 R-2, drum de acces spre s. Hîrbovăț.                                                                            Raportor: Valeriu Iliev, consilier.