În atenția agenților economici!

28 апреля 2023

           Agenția Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne anunță despre desfășurarea concursului privind selectarea beneficiarilor finali de grâu alimentar din rezervele de stat în cantitate de 21082,709 tone, în vederea împrospătării cu decalaj în timp conform prevederilor Dispoziţiei ARM nr. 20 din 12.04.2023.

          Grâul alimentar, va fi eliberat prioritar producătorilor de pâine, panificație și produselor de morărit, iar în lipsa cererilor din partea acestora, tuturor agenților economici solicitanți.

Mai multe detalii le găsiți aici: https://rezerve.gov.md/ro/content/anunț-de-participare-la-concurs-privind-împrospătarea-cu-decalaj-în-timp-grâului-alimentar-0