În atenția agenților economici!

30 июня 2023

Ministerul Agriculturii  și Industriei Alimentare comunică  despre prelungirea de către  Agenția  Rezerve  Materiale a termenului de depunere a dosarelor de participare la concursul privind selectarea beneficiarilor finali de grâu alimentar din rezervele de stat, în vederea împrospătării cu decalaj în timp, până  la data 03 iulie 2023, inclusiv, orele 16

12-03-10-1850 26.06.2023