Concurs de finanțare a programelor și proiectelor raionale de tineret

4 марта 2024

CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI
Serviciul Tineret și Sport

anunță
Concursul de finanțare
a programelor și proiectelor raionale de tineret
în anul 2024

Concursul se desfășoară în baza Regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului de finanțare a programelor și proiectelor raionale de tineret în anul 2024.
Finanțarea programelor/proiectelor depuse de organizațiile de tineret și grupurile de inițiativă a tinerilor, se acordă pentru acoperirea parțială a unui program sau proiect, în baza unui contract/acord încheiat între părți, însă nu mai mult de 20 000 (douăzeci mii) lei per proiect, oferiți solicitanților din finanțarea oferită de Consiliul raional Anenii Noi și Fundația Est Europeană prin intermediul AO AT Asociația de tineret „Șansa”.
Acordarea finanțărilor este condiționată de existența contribuției proprii din partea beneficiarului de cel puțin 20 la sută din valoarea totală a proiectului.
Concursul de finanţare se desfășoară în perioada 01 martie 2024 – 31 martie 2024.
Documentația de solicitarea finanțării se va depune pe suport de hârtie la cancelaria Consiliului raional Anenii Noi (or. Anenii Noi, Piaţa 31 August, 4, et. I, biroul 100/303) până la data de 31 martie 2024.

Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului de finanțare a programelor și proiectelor raionale de tineret în anul 2024 și formularul de aplicare cu anexele necesare pot fi accesate în link-ul atașat.

https://docs.google.com/document/d/1YnIouhlwKV8U 4WZnLYHC473GvvsiYRs/edit?usp=drive_link&ouid=109011753354748803246&rtpof=true&sd=true

Persoane de contact: Munteanu Ana, șefa Serviciului Tineret și Sport, nr. de telefon 069719015
Budiștean Svetlana, președinta AO AT „Șansa”, nr.de telefon 069958428