Apicultorii din raionul Anenii Noi  întruniți astăzi la un seminar de informare

4 марта 2021

 

Astăzi, 04 martie 2021, în sala de şedinţe a Consiliului raional Anenii Noi. apicultorii din raion s-au întrunit la un seminar de informare.

În debutul seminarului vicepreședintele raionului, dl Valentin BRINIȘTER, a adresat un mesaj de salut participanţilor în care a menționat importanța ramurii apicole,  mulțumind, totodată, apicultorilor pentru activitatea desfăşurată.

    În conformitate cu agenda seminarului Dl Ion Maxim, președintele Asociației Naționale a Apicultorilor din Moldova ,  a prezentat informații referitor la activitatea desfășurată de către asociație și  beneficiile membrilor asociației.

A vorbit despre aspectele juridice în aplicarea Legii apiculturii; bunele practici de igienă; etichetarea produselor apicole; aspecte de formare și activitate a grupurilor de producători; oportunități de finanțare.

     Dl Andrei Zagoreanu – a venit cu informații ample despre:

— lucrările de primăvară în stupină;

— bolile la albini, metodele de combatere și măsurile necesare de tratare a albinelor prevenirea și combaterea lor;

— controlul calității și inofensivității mierii de albini.

Secția agricultură, alimentație

și implimentarea tehnologiilor avansate

tel:026522767