Acţiuni de combatere a colectării şi comercializării ilegale a plantelor vernale (ghiocei)

9 марта 2021

Inspecţia pentru Protecţia Mediului (IPM) Aneni Noi face apel către toți cetățenii, autorităţile publice, asociaţiile obşteşti de mediu, în scopul conştientizării populaţiei întru neadmiterea colectării şicomercializării plantelor efemere (ghiocei) incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova.

Primăvara devreme, înf iecare an, aceste plante rar întâlnite, sunt colectate şi comercializate de persoanele indiferente faţă de natură.

Plantele efemere sunt cu o durată mică de viaţă şi extrem de sensibile, iar acţiunile de combatere a colectării şi comercializării ilegale a plantelor vernale (ghiocei) sunt întreprinse pentru a preveni reducerea numărului acestor plante şi gradului de dispariţie a acestora.

În acest context, IPM Anenii Noi atenţionează, că în baza Legii Regnului vegetal nr 239 din 08.11.2007, se interzice colectarea şi comercializarea plantelor efemere incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova preponderant colectate din fondul forestier de stat.

Astfel, în scopul contracarării cazurilor de recoltare şi comercializare ilicită a plantelor efemere, inclusiv a celor rare şipecale de dispariţie incluse în Cartea Roşie agenţii constatatori din cadrul Inspecţiei pentru Protecţia Mediului Anenii Noi, efectuează razii de control, precum informează și cetăţenii despre pedepsele ce pot surveni în urma încălcării legislaţiei în vigoare.

Pentru colectarea, nimicirea şi comercializarea plantelor vernale din pădurile Moldovei incluse în Cartea Roşie se sancţionează conform Codului contravenţional al Republicii Moldova, întemeiul art. 140 alin.(1), care prevede amendă în mărime de la 1 500 lei până la 3 000 lei, cu recuperarea prejudiciului adus regnului vegetal.

Apelul vine către toţi cetăţenii – nu cumpăraţi, nu colectaţi şi nimiciţi puţinele plante protejate de lege, căci prin asemenea încălcări deveniţi contravenienţi şi complici la distrugerea naturii.

Această practică de prevenire a colectării şi comercializării plantelor vernale, trebuie să fie promovată de toţi cetăţenii, indiferent de sfera de activitate, dar cu acelaşi scop comun – grija pentru mediu.

IPM Anenii Noi vine cu un îndem ncătre toți cetățenii, în cazul când sunteţ imartori iuno rastfel de contravenţii de mediu, apelaţi la serviciul 112, pentru documentarea cazurilor şi tragerea la răspundere a persoanelor vinovate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.