Antrenamentul la tema: “Ziua Protecției Civile în instituțiile de învățământ”

21 мая 2021

În zilele de 19 și 20 mai 2021 în instituțiile de învățământ din raionul Anenii Noi, a avut loc antrenamentul la tema: “Ziua Protecției Civile în instituțiile de învățământ”, conform PLANULUI CALENDA

RISTIC DE PREGĂTIRE A PROTECȚIEI CIVILE a raionului pentru anul 2021.

Reprezentanții Secției Situațiilor Excepționale Anenii Noi, au acordat ajutor metodologic în aplicarea bazelor teoretice și practice în posibile cazuri de situațiilor excepționale (cutremur de pământ, incendii și inundații).

Copiii în ca

drul instruirilor de învățământ, au prezentat interes, familiarizindu-se cu măsurile de securitate și protecție în caz de situații excepționale. Elevii au avut parte și de o simulare a unei situații excepțio

nale, fiind nevoiți să testeze în practică cunoștințele obținute.

Desfășurarea lecțiilor teoretice și a exercițiilor practice în școli și instituțiile de educație timpurie, au avut ca scop dezvoltarea și formarea deprinderilor practice la copii pentru reacția corectă a acestora în caz de situații ce prezintă pericol pentru viață.