ANUNŢ

9 марта 2021

Rolul Albinelor pentru performanță în agricultură

-Floarea Soarelui 1-2 familii de albini, spor de producție 30-50 %

-Pomi Fructiferi 3-4 familii de albini, spor de producție 50-60 %

-Lefume -3 familii de albini, spor de producție 30-50 %

-Lucerna 5-10  familii de albini, spor de producție 50-60 %

În conformitate cu Legislația în vigoare (Legea apiculturii 70/2006)Fermierii și întreprinderile agricole trebuie să înștiințeze din timp primăriile(cu cel puțin 7 zile lucrătoare), atunci când intenționează să aplice mijloace chimice la tratarea culturilor agricole  și să respecte întocmai informația furnizată  (data,ora și detalii despre preparatele administrate și gradul de nocivitate)

La rîndul lor, primăriile trebuie să facă publice informațiile recepționate de la fermieri și să înștiințeze , în scris apicultorii în raza primăriei.

    Apicultorii au dreptul de a cere despăgubiri pentru daunele cauzate , cu condiția că au fost întreprinse măsurile necesare de protecție a albinelor. În caz contrar aceștia își pierd acest drept.

 

 

Secția Agricultură, Alimentație și

Implimentarea Tehnologiilor Avansate

Tel:026522767