ANUNŢ

26 марта 2021

Inspecția pentru Protecția Mediului Anenii Noi aduce la cunoștință, că în scopul reproducerii, protecției, restabilirii și conservării resurselor biologice acvatice,

la 23 martie 2021 a fost emis Ordinul Agenției de Mediu,nr. 11 ,, Cu privire la perioadele și zonele de prohibiție a pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2021”, în conformitate cu care a fost stabilită perioada de prohibiție a pescuitului pentru toate obiectivele acvatice piscicole naturale din Republica Moldova, de la 1 aprilie până la 14 iunie 2021 inclusiv (75 zile). Astfel, în timpul prohibiției se interzice pescuitul și aflarea în obiectivul acvatic sau in preajma acestuia cu unelte de pescuit.

Vă comunicăm că în conformitate cu Ordinul nr.29 din 24.03.2021 al Inspectoratului pentru Protecția Mediului ,, Cu privire la constatarea cazurilor de pescuit ilegal în perioada de prohibiție”, de către angajații Inspectoratului pentru Protecția Mediului vor fi organizate razii întru asigurarea respectării legislației privind protecția resurselor piscicole și contracararea braconajului.

Totodată, atragem atenția, că în obiectivele acvatice piscicole naturale se interzice, în cursul anului, pescuitul:

a) speciilor incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova;

b) cegăi și hibrizilor de sturioni;

c) păstrăvului și anghilei;d) morunașului (în bazinul fluviulu iNistru).

Sesizările privind încălcarea termenilor și condițiilor perioadei de prohibiție pot fi adresate Inspecției pentru Protecția Mediului Anenii Noi, la numerele de telefon 060600742,  026524333.

Vitalie Sturza, Șefal IPM Anenii Noi