ANUNȚ!

2 января 2024

 

În atenția subiecților activității de întreprinzători!

 

În cazurile de adresare pentru perfectarea actelor de obținere a Avizelor de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligațiilor contractuale de la Camera de Comerț și Industrie, solicităm să contactați persoana responsabilă de la Cameră — Talambuță Angela, tel. 022 235 268 sau mob. 068 577 116, în vederea completării corecte a cererii și prezentarea documentelor justificative.

Procedura de eliberare a avizelor este aplicată în cadrul raporturilor contractuale comerciale în care cel puțin o parte este subiect al activității de întreprinzător și în care părțile unui astfel de contract au convenit în scris atestarea de către CCI a RM.

Avizele de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligațiilor contractuale sunt eliberate în baza Regulamentului cu privire la eliberarea avizului de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației nr 35/1 din 25.09.2020 modificat prin decizia Biroului Executiv al CCI  Nr47/5 din 26 noiembrie 2021.

Serviciul de atestare a impedimentului justificator este cunoscut și sub denumirea de Certificat de forță majoră.