ANUNŢ

26 февраля 2021

                        Stimați agenți economici din sectorul fitotehnic,

            reprezentanţi ai Asociaţiilor de filiere din raionului Anenii Noi!!!

  Începând cu 01.03.2021 până la 10.03.2021, orele 09-00, în cadrup programului UCIP IFAD în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenției Naționale de Dezvoltare Rurală ACSA, vor avea loc o serie de seminare informative cu genericul Reabilitarea ecologică a terenurilor agricole

Tematica abordată în cadrul seminarelor:

— Degradarea terenurilor agricole, locul în funcționarea resurselor de sol, forme;

— Eroziunea solurilor, forme, aspecte biosferice, ambientale și economice.

— Supraumezirea și sărăturarea, forme de degradare induse de agrogeneză și schimbările climatice

— Avantajele practicilor agricole ecologice de lucrarea şi protejare a solului în contextul schimbărilor climatice. Rotația culturilor și asolamentul în sisteme agricole ecologice.

— Forme de degradare antropică (agrogenă), măsuri de atenuare în condiții de schimbare a climei;

Instruirile vor avea loc online pe platforma ZOOM.

Formatorii seminarului: Jigău Gheorghe, Senic Iurie, Galupa Dumitru, Fala Anatolie.

Pentru informație suplimentară și linkul conferinței ZOOM vă adresați la specialiștii Secției Agricultură, Alimentație și Implimentarea Tegnologiilor Avansate a Consiliului Raional Anenii Noi

Nadejda SÎRBU  tel: 026522767

 

SEMINAR DE INSTRUIRE

„Reabilitarea ecologică a terenurilor agricole” 

Organizatori: Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) şi Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA)

Data: 01 – 02 martie 2021                                                                          Ora: 9.00 – 16.00

Locaţia: or. Chișinău, Seminar de instruire on line – Zoom, GRUPUL nr. 1

Invitaţi: Persoane fizice şi juridice din sectorul agricol, reprezentanţii ai Asociaţiilor de filiere

Instructori: Jigău Gheorghe, Senic Iurie, Galupa Dumitru, Fala Anatolie

Numărul de ore pentru instruiri: 2 zile / 16 ore academice

                                        AGENDA

Ore Tema Expertul — formator
I – ZI DE INSTRUIRE / 01 MARTIE 2021
Conexiune ZOOM:  https://zoom.us/j/98490017436?pwd=WHV6bVViaHdGSDVhS0FZVHM0bW1TZz09

Meeting ID: 984 9001 7436

Passcode: 901665

9.00 – 9.15 Conectarea participanților la instruire

Cuvint de salut din partea organizatorilor UCIP / ACSA

Întrebările organizaționale și de implementare a instruirilor

Reprezentant MADRM

Reprezentant UCIP

Implementatori ACSA

9.15 – 10.00

10.00 – 10.45

2 ore academice

 

Instruire teoretică Tema: Degradarea terenurilor agricole, locul în funcționarea resurselor de sol, forme.

Demonstrări practice – material foto: Cauzele și consecințele degradării terenurilor agricole și efectele acesteia asupra solurilor – ravene, ogaşe, sol erodat, etc.

Jigău Gheorghe,

dr. șt. agricole,

expert cheie în pedologie

10.45 – 10.55. PAUZĂ  
10.55 – 11.40

11.40 – 12.25

2 ore academice

 

Instruire practică Tema: Eroziunea solurilor, forme, aspecte biosferice, ambientale și economice.

Supraumezirea și sărăturarea, forme de degradare induse de agrogeneză și schimbările climatice

Demonstrări practice – material foto: Consecințele degradării terenurilor agricole și efectele asupra biodiversității, calității și disponibilității resurselor de apă, climei la nivel local și regional

Demonstrări practice – material foto: Măsuri hidroameliorative (stabilizarea alunecărilor de teren; valorificarea şi recultivarea terenurilor deteriorate; reabilitarea și reconstrucția structurilor morfologice ale cursurilor de apă)

Jigău Gheorghe,

dr. șt. agricole,

expert cheie în pedologie

12.25 – 12.45 PAUZĂ DE MASĂ  
12.45 – 13.20

13.20 – 14.05

2 ore academice

 

Instruire practică Tema: Avantajele practicilor agricole ecologice de lucrarea şi protejare a solului în contextul schimbărilor climatice. Rotația culturilor și asolamentul în sisteme agricole ecologice.

Demonstrări practice – material foto: Executarea lucrărilor agricole pe curbele de nivel, utilizarea culturilor protectoare, cultivarea în fâșii alternative, fâșii de ierburi perene, din vegetație forestieră şi ierboasă pentru reținerea şi filtrarea scurgerilor. Exemple de asolamente și de rotație a culturilor.

Iurie Senic, expert în agricultura ecologică
14.05 – 14.15. PAUZĂ
14.15 – 15.00

15.00 – 15.45

2 ore academice

 

Instruire teoretică Tema: Forme de degradare antropică (agrogenă), măsuri de atenuare în condiții de schimbare a climei.

Demonstrări practice – material foto: Factori naturali, antropici și principalele grupe de procese care favorizează intensificarea proceselor de degradare a terenurilor la apariţia deşertificării

Jigău Gheorghe,

dr. șt. agricole,

expert cheie în pedologie

15.45 – 16.00 SESIUNE DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI  
II – ZI DE INSTRUIRE / 02 MARTIE 2021
Conexiune ZOOM:  https://zoom.us/j/94470451609?pwd=TmQvOG1mQ0hjRnBjZWlTK3ZBSVMrdz09

Meeting ID: 944 7045 1609

Passcode: 067703

9.00 – 9.45

9.45 – 10.30

Instruire practică Tema: Practici agricole de deminuare a efectelor, formelor de degradare aferente schimbărilor climatice. Calitatea apei la irigare: parametrii fizico – chimici.

Demonstrări practice: Metode expres de determinare a materiei organică din sol şi macroelementelor NPK

Demonstrări practice – material foto: Elemente de agricultura regenerativă la nivel de exploatație agricolă

Demonstrări practice: Metode expres de determinare a calităţii apelor după pH şi Ec

Fala Anatolie,

dr. șt. biologice,

expert cheie în rezilienţă climatică

10.30 — 10.40 PAUZĂ  
10.40 – 11.25

11.25 – 12.10

12.10 – 12.55

 

 

Instruire practică Tema: Practici de reabilitare a terenurilor în scopul protecției resurselor biologice şi speciilor forestiere.

Demonstrări practice – material foto: Ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, perdelele forestiere de protecție și practicile silvo-pastorale

Dumitru Galupa,

dr. șt. economice,

expert în silvicultură

12.55 – 13.15 PAUZĂ DE MASĂ  
13.15 – 14.00 Instruire practică Tema: Practici agricole adaptiv-landşaftice de atenuare și control al eroziunii solurilor în condiții de schimbare a climei.

Demonstrări practice – material foto: Acoperirea solului cu diverse materii organice și aplicarea sideratelor ca procedee de conservare a restabilirii ecologice

Jigău Gheorghe,

dr. șt. agricole,

expert cheie în pedologie

 

14.00 – 14.10

PAUZĂ  
14.10 – 14.55

14.55 – 15.40

Instruire practică Tema: Practici agro-, fito- şi bioremediative de reabilitare a terenurilor antropic degradate. Practici de reabilitare a terenurilor în scopul protecției resurselor de apă.

Demonstrări practice – material foto: Măsuri fitoameliorative pentru captarea precipitațiilor, gestionarea sistemului de drenaj și prevenirea eroziunii solurilor: canale înierbate, stabilizarea suprafeţelor degradate, sistemul de cultură în terasă și fâşii de centură

Jigău Gheorghe,

dr. șt. agricole,

expert cheie în pedologie

15.40 – 16.00 SESIUNE DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

SUSȚINEREA TESTULUI DE 15 ÎNTREBĂRI — on line prin intermediul programului Google forms, 5 întrebări de evaluare a formatorilor și 10 întrebări teoretice și cu aplicabilitate practică de evaluare a gradului de percepere / cunoștințe ale participanţilor

Fala Anatolie, Botnaru Viorel, Implementatori ACSA

Mai jos linkurile de conectare pentru fiecare Zi de instruire, iar atasate gasiti Agendele.

Nr. Program – modul de instruire Ziua Ore / timp
  01 – 02 martie 2021
Grupa nr. I:  01 – 02 martie 2021
1.1. Reabilitarea ecologică a terenurilor agricole Grupa nr. I / Ziua I

Conexiune ZOOM: https://zoom.us/j/98490017436?pwd=WHV6bVViaHdGSDVhS0FZVHM0bW1TZz09

Meeting ID: 984 9001 7436

Passcode: 901665

01.03.2021 9.00-16.00
Reabilitarea ecologică a terenurilor agricole Grupa nr. I / Ziua I

Conexiune ZOOM: https://zoom.us/j/94470451609?pwd=TmQvOG1mQ0hjRnBjZWlTK3ZBSVMrdz09

Meeting ID: 944 7045 1609

Passcode: 067703

02.03.2021 9.00-16.00
  04 – 05 martie 2021
1.2. Reabilitarea ecologică a terenurilor agricole Grupa nr. II / Ziua I

Conexiune ZOOM: https://zoom.us/j/93153186781?pwd=Q1l2Tlg4emNkOC92VURXVEthMDNZUT09

Meeting ID: 931 5318 6781

Passcode: 141687

04.03.2021 9.00-16.00
Reabilitarea ecologică a terenurilor agricole Grupa nr. II / Ziua II

Conexiune ZOOM: https://zoom.us/j/96480120380?pwd=TFlKSkN1NVJ6ZHVwdnR1M1diNDZWZz09

Meeting ID: 964 8012 0380

Passcode: 636586

05.03.2021 9.00-16.00
  09 – 10 martie 2021
1.3. Reabilitarea ecologică a terenurilor agricole Grupa nr. III / Ziua I

Conexiune ZOOM: https://zoom.us/j/94713510144?pwd=dTZvWFFCNWw5Tm85MGpEdjZZV05GUT09

Meeting ID: 947 1351 0144

Passcode: 433933

09.03.2021 9.00-16.00
Reabilitarea ecologică a terenurilor agricole Grupa nr. III / Ziua II

Conexiune ZOOM: Join our Cloud HD Video Meeting

Meeting ID: 920 7494 1413

Passcode: 736303

10.03.2021 9.00-16.00

                                                                        FIANȚATORUL PROGRAMULUI DE INSTRUIRI:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor al Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD)

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 162, of. 1303

Tel.: (+373 22) 22 50 46

Email: office@ucipifad.md

Web. https://www.ucipifad.md

 IMPLEMENTATORUL PROGRAMULUI DE INSTRUIRI:

Agenția Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA)

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău,
STR. Petru Movilă 23/8, etajul 1

Tel.: (+373 22) 83 53 21

Email: office@acsa.md

Web. https://www.acsa.md