Prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs 

30 июля 2021

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi anunță  prelungirea  termenului  de depunere a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de  specialist principal  al Secției  Rapoarte și analiză pe perioada concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani”.

 Cerințe față de funcție:

  • deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
  • dispunerea de capacitate deplină de exercițiu;
  • lipsa antecedentelor nestinse;
  • nu este privat de dreptul de a ocupa funcții publice;
  • cunoașterea limbii de stat;
  • studii superioare de licență/masterat sau echivalente de specialitate (economie, finanțe, contabilitate);
  • experienţa de lucru în funcţie de specialitate (salutabil);
  • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie;
  • cunoaşterea Programelor Word, Excel, Paver Point, Contabilitate-1 C.

Conţinutul Dosarului de concurs:

— Formularul de participare (forma tipică).

— Copia buletinului de identitate.

— Copiile diplomelor de studii şi a certificatului de calificare (după caz).

— Declarație pe propria răspundere privind depunerea Cazierului judiciar, conform cerințelor.

— Copia carnetului de muncă, dacă este.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs —         26 august 2021 ora 16.00.

Locul depunerii documentelor: or.Anenii Noi, str.31 August 4, et.4, bir.409, tel. 0-265-2-28-41; 0-265-2-48-06.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor: Bostan Tatiana, specialist principal  al Direcției Finanțe a Consiliului raional Anenii Noi.