Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei anunță

20 декабря 2021

 concurs pentru ocuparea  funcției vacante: ,,Asistent social comunitar,, în primăria s.Chetrosu pe o perioadă  nedeterminată.

Cerinţele faţă de candidat :

a ) Persoanele cu studii superioare în asistența socială,

b) Studenții care fac studii în domeniul asistenței sociale, la secția cu frecvență redusă, (anul III),

 Documentele necesare

  1. Curriculum Vitae
  2. Copia diplomei de studii
  3. Certificatul medical
  4. Copia carnetului de muncă
  5. Copia buletinului de identitate
  6. Cererea către DASPF Anenii Noi

Bibliografia

* Legea nr. 547 din 2003 cu privire la asistenţa socială

* Legislația în  domeniile sociale, (Legea 140 din 2013, si Legea 133 din 2008,  etc.  ),

* Codul Muncii al RM

După informaţii necesare de adresat la Direcţia Asistenţă Socială, Tineret şi Protrcţia Familiei Anenii Noi,  or. Anenii Noi, str. Piaţa 31 August, 4 , et. 1 biroul 405 . , tel, 068611315,

Depunerea dosarelor la data de  20 decembrie 2021   până la data de  15 ianuarie  2022.

Responsabil de colectarea dosarelor Munteanu Ira, sef serviciu asistenţi sociali comunitari