Anunț de intenție la elaborarea proiectelor de decizii

Consiliul raional Anenii Noi anunță inițierea și consultarea publică a proiectelor de decizii, care vor fi examinate la ședința ordinară a Consiliului Raional Anenii Noi, preconizată pentru  trimestru III al  anului  2022.

  1. Proiect decizie cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului  raional de plasament  pentru persoane vârstnice și cu dizabilități. 

2. Proiect decizie  ”Cu privire la aprobarea regulamentul ui de activitate al Consiliului Consultativ al Direcției Generale Educație, Cultură și Turism Anenii Noi și a componenței nominale a Consiliului  Consultativ.