ANUNȚ PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE A PROIECTULUI DE DECIZIE

12 июня 2023

ANUNȚ PRIVIND INTENȚIA

DE ELABORARE A PROIECTULUI DE DECIZIE

 

Aparatul președintelui și Direcția Generală Învățământ, Cultură și Turism aduce la cunoștință părților interesate despre inițierea începând cu data de 12.06.2023 procedurii de elaborare a proiectelor de decizii

Cu privire la reorganizare  Direcției  Generale Educație Cultură și Turism

Cu privire la aprobarea Regulamentului Direcției Educație

Cu privire la instituirea IP Palatul de cultură Anenii Noi

Cu privire la instituirea Bibliotecii raionale Anenii Noi

Cu privire la aprobarea regulamentului  Secției cultură și turism

Proiectul de decizie respectiv urmează a fi elaborat în temeiul art. 43, al. (2) din Legea privind administrația publică locală nr.436/2006, Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435/2006, Legea culturii Nr. 413 din 27-05-1999. Scopul proiectului este propunerea de divizare a domeniului culturii de la educație.

  Recomandările/propunerile părților interesate pot fi expediate în scris până la data de 10.07.2023 la e-mail consiliul@anenii-noi.md, sau adresa poștală a instituției: MD 6510, or.Anenii Noi, Piața 31 August,4, Consiliul raional Anenii Noi. Persoana responsabilă de recepționarea propunerilor/ recomandărilor: Bulbuc Tatiana, Secretar interimar, tel: 026523143