Atelier de lucru cu secretarii

1 июля 2022

   

Astăzi, 01 iulie, în sala de ședințe a Consiliului raional Anenii Noi, s-a desfășurat Atelierul de lucru cu tematica: ,, Performanța și consolidarea cunoștințelor în domeniul întocmirii și elaborării actelor necesare cetățenilor”. Activitatea a fost  planificată și organizată de Secția Administrație Publică, în comun cu OT al Cancelariei de Stat Căușeni.  Ședința a fost deschisă și moderată  de doamna Tatiana Bulbuc, secretar interimar al Consiliului raional, care a vorbit despre conlucrarea între autoritățile publice de nivelul unu  și doi.  La ședință au fost invitați:  doamna Svetlana Basarab — șef adjunct al OT Căușeni sectorul Anenii Noi, doamna Ala Sîrbu – șef al  Oficiului Stării Civile, doamna Zinaida Sarevan – șef  Secție Evidență și Documentare a Poulației, doamna Zinaida Iordăchescu – șef Direcție de Ocupare a Forței de Muncă Anenii Noi și, respectiv,  secretarii consiliilor locale. La ședință a participat președintele raionului Anenii Noi, domnul Ion Vicol. Domnul Vicol a mulțumit  secretarilor consiliilor locale pentru atitudinea plină de responsabilitate și și-a exprimat încrederea într-o conlucrare fructuoasă a APL de ambele niveluri.

În cadrul acestui atelier au fost examinate  următoarele întrebări:

  1. Cu privire la organizarea activităților APL în domeniul înregistrării

                       actelor locale.

                    Raportor:  dna Ala Sîrbu  –  șef Oficiul Stării Civile

  1. Cu privire la modul de înregistrare și radiere din evidență.

                Raportor:  dna  Zinaida  Sarivan  –  șef Secția evidență și

                                                                       documentare   a populației

  1. Cu privire la măsurile de ocupare a forței de muncă

               Raportor: dna Zinaida Iordăchescu — Direcția de ocuparea forței de

muncă Anenii Noi

  1. Cu privire la corectitudinea plasării actelor administrative în Registrul Actelor Locale.

Raportor: dna Svetlana Basarab — șef adjunct al OT Căușeni sectorul Anenii Noi.

În final participanții au  venit cu întrebările, problemele care îi preocupă în munca zi de zi.