AUDIERI PUBLICE

11 декабря 2023

La 08 decembrie 2023, în sala mare de ședințe a Consiliului raional au avut loc audieri publice privind proiectul bugetului raional pe anul 2024. La întrunire a fost prezent președintele raionului dnul Moisei Alexandru, vicepreședintele raionului pe domeniul economic dnul Maliuta Alexei, vicepreședintele raionului pe domeniul social dnul Ciur Dmitri, consilieri raionali, conducătorii instituțiilor bugetare de nivelul II, primari, conducători ai instituțiilor desconcentrate, etc.
În cadrul audierilor publice a luat cuvânt dnul Moisei Alexandru președintele raionului, care a accentuat despre importanța planificării și gestionării eficiente a finanțelor publice. Proiectul bugetului raional pe anul 2024 a fost prezentat de dna Boicu Cristina — șefa Direcției Finanțe a Consiliului raional Anenii Noi. Scopul ședinței a fost prezentarea succintă a prevederilor proiectului bugetului pe anul 2024 și a domeniile prioritare de acoperire financiară în limita volumului de resurse disponibile, precum și dialogul dintre participanții la ședință în scopul asigurării transparenței în procesul de planificare și gestionare eficientă a finanțelor publice. Toate propunerile și opinile parvenite în procesul consultărilor și audierilor publice vor fi examinate la ședința comisiei de specialitate, ulterior la ședința consiliului rational.