Biroul Migrație și Azil Vă informează

5 июля 2021

Biroul Migrație și Azil Vă informează!!!

Aducem la cunoștință că, Biroul migrație și azil reprezintă subdiviziunea Ministerului Afacerilor Interne, abilitată cu dreptul de a decide aspectele ce țin de admisia și șederea străinilor în Republica Moldova, acordarea pentru solicitanți a unei forme de protecţie, coordonarea proceselor de integrare a străinilor, aplicarea măsurilor de constrângere față de străinii, care au încalcat legislația migrațională a țării.

Totodată, în scopul asigurării menținerii regimului liberalizat de vize cu statele Uniunii Europene pentru cetățenii Republicii Moldova, Biroul este responsabil de monitorizarea fluxuluui migrațional și evidența străinilor care intră în Republica Moldova din Ucraina prin segmentul de frontieră moldo-ucrainean necontrolat de autorităţile moldoveneşti (regiunea transnistreană).

Important. Străinii, care intră în Republica Moldova din Ucraina prin segmentul de frontieră moldo-ucrainean, necontrolat de autorităţile moldoveneşti (regiunea transnistreană), sunt obligați în termen de 72 de ore din momentul trecerii frontierei de stat, să declare despre aceasta, la alegere, la una dintre autoritățile împuternicite:

 • la orișicare din oficiile teritoriale ale Registrului de Stat al Populației (funcționează în fiecare centru raional);
 • la una din structurile teritoriale ale Biroului migrație și azil: (1) mun. Chișinăi, bd. Stefan cel Mare, 124; (2) mun. Bălți, bd. Moscovei, nr.9; (3) mun. Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit.79 și (4) mun. Comrat, str. Komsomolului, nr. 22);
 • la unul din cele 7 oficii teritoriale al Biroului migrație și azil, deschise în perimetrul punctelor interne de control vamal, în localitățile: (1) Sănătăuca, r-nul Florești; (2) Rezina; (3) Criuleni; (4) Pârâta; (5) Hârbovăț, r-nul Anenii Noi; (6) Hagimus, r-nul Căușeni  și  (7) oficiul din Gara Feroviară din mun. Chișinău, unde au fost create condiții de înregistrare pentru străinii ce călătoresc cu transport feroviar (rutele nr. 642 Chișinău – Odessa – Chișinău și nr. 65 Chișinău – Moscova).

Oficiile respective activează 7 zile în săpămână, în regim 24/24 ore.

Sunt luaţi la evidenţă străinii, intraţi pe teritoriul Republicii Moldova pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, necontrolat de autorităţile moldoveneşti, în cazul când  întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. s-au adresat la una din subdiviziunile BMA şi au solicitat să fie luaţi la evidenţă;
 2. au intrat în Republica Moldova din/prin Ucraina prin punctele de trecere a frontierei de stat, necontrolate de autorităţile moldovenești;
 3. prezintă actele de călătorie, care le permit intrarea lor în Republica Moldova;
 4. întrunesc condiţiile de intrare în Republica Moldova.

Luarea la evidenţă nu se aplică faţă de străinii, deţinători de:

 1. paşapoarte diplomatice;
 2. permise de şedere valabile pe teritoriul Republicii Moldova;
 3. buletine de identitate pentru refugiaţi sau beneficiari de protecţie umanitară, eliberate de autorităţile Republicii Moldova;
 4. documente de călătorie pentru apatrizi, eliberate de autorităţile Republicii Moldova.

Procedura de evidenţă nu se aplica faţă de posesorii documentelor de călătorie eliberate de autorităţile străine, amplasate  în localităţile din stînga Nistrului (regiunea transnistreană).

Evidența străinilor se face gratis. Pe parcursul anului 2020, perioada stării de urgență în sănătate publică, oficiile teritoriale au funcționat cu anumite restricții, însă în prezent programul zilnic de activitate este restabilit, cu excepția oficiului din Gara Feroviară Chișinău.