Buletin agricol

22 августа 2022

Acordul de Grant în valoare de 3,1 milioane de dolari, dedicat agriculturii conservative–în vigoare.

Banca Mondială a declarat intrarea în vigoare, începând cu 18 august curent, a Acordului de grant în valoare de 3,105 milioane dolari SUA oferite din sursele Fondului Global de Mediu (GEF), confirmând astfel îndeplinirea de către Republica Moldova a tuturor procedurilor necesare în acest sens. Acordul de grant reprezintă a patra finanțare adițională pentru Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova și vizează extinderea activităților de încurajare a aplicării practicilor de management durabil al terenurilor (MDT), promovarea de cunoștințe și integrarea acestor practici, precum și măsuri de protecție și conservare a solului. Acordul prevede, printre alte activități, acordarea de granturi producătorilor agricoli care investesc în practici și tehnologii agricole și de mediu prietenoase solului (no-till/mini-till, măsuri agro-forestiere, sisteme de irigare etc.). Totodată, potrivit prevederilor Acordului, urmează a fi reabilitate 2000 ha de fâșii forestiere de protecție în bazinul râului Răut în regiunea de Nord a țării, unde degradarea solurilor a atins proporții alarmante. Valoarea maximă a grantului de care vor putea beneficia agricultorii este de 10 mii de dolari per beneficiar și nu va depăși 30% din valoarea investiției.