Buletin agricol

18 октября 2022

Acordarea granturilor în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală

Beneficiarii de granturi pentru înființarea învelișurilor de ierburi pot fi:

Întreprinderile agricole, sub orice formă organizatorică-juridică, conduse de tineri (până la 40 de ani) sau femei, care desfășoară activitate agricolă antreprenorială în zona rurală și care au beneficiat anterior de finanțare (credite/granturi) în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală.

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor de grant: Să dețină în proprietate și/sau arendă, pe un termen de cel puțin 5 ani (înregistrate la oficiul teritorial cadastral), plantații multianuale (livezi și  vii pentru struguri de masă), care necesită înființarea învelișurilor de ierburi printre rânduri;

Să desfășoară activitate agricolă antreprenorială în zona rurală pe teritoriul controlat de autoritățile Republicii Moldova (prioritate se va acorda beneficiarilor din zonele de sud și centru a Republicii Moldova).Categoriile de învelișuri de ierburi eligibile pentru finanțare:

Înierbare în plantațiile multianuale – semănatul ierburilor perene în intervalul dintre rânduri, în plantațiile multianuale de livezi și/sau vii pentru struguri de masă, care contribuie la prevenirea și combaterea eroziunii solului.Valoarea grantului și condițiile de finanțare:Suma grantului – maximum 300 dolari SUA per ha; Suprafața eligibilă pentru finanțare (efectiv înierbată) nu va depăși 10,0 ha; Cheltuielile ce vor depăși suma de 300 dolari SUA per ha vor fi suportate de beneficiari;Suma grantului va fi achitată după semnarea Actului de recepție finală (atunci când ierburile au răsărit pe cel puțin 70% din suprafața înierbată și plantele ating înălțimea de 5-7cm).


NOTĂ:  Apelul de granturi va fi deschis în perioada 18 octombrie 2022 – 28 februarie 2023. Cererile de finanțare vor fi evaluate în ordinea ascendentă a înregistrării lor, după principiul „primul venit, primul servit”, până la epuizarea resurselor prevăzute pentru această activitate în bugetul UCIP IFAD pentru anul 2023.