Buletin agricol

17 января 2023

       În anul 2023, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare își propune să adopte mai multe politici, prin care cadrul legal național să fie armonizat la cel european, iar accesul fermierilor la finanțări bugetare sau externe să fie facilitat.

      Una dintre noutățile anunțate de ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea, se referă la crearea unor centre de consultanță și a camerelor agricole la nivel local, menite să-i ajute pe fermieri să acceseze fonduri externe.

De asemenea, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură urmează a fi reorganizată, pentru a asigura o mai bună transparență a cheltuirii fondurilor publice. Prioritățile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare urmăresc creșterea competitivității și productivității agricole, dezvoltarea domeniilor cu valoare adăugată, cu potențial de export, încurajarea asocierii fermierilor în cooperative, diversificarea activitățile economice.