Buletin agricol

13 октября 2023

Fermierii astăzi sunt condiționat impuși să se atașeze în regimuri de urgență la condițiile mondiale severe, la condițiile climaterice, care din an în an sunt tot mai aspre pentru culturile  agricole. Deaceea prin aplicarea celor mai performante tehnologii,vom putea face față (s-au să ne menținem) în fața acestor dure provocări. Unul din fermierii raionului este SRL “Ecobioterra”

s.Delacău  (conducător Sergiu Spinei) care la cultivarea porumbului pentru boabe pe o suprafață de 74 ha a folosit  tehnologia conservativă. Începând cu folosirea Hibridului de porumb  DKC 5092 care are o vigoare la răsărire: excelentă, toleranță, la secetă și arșiță: excelentă. Știind că Densitatea plantelor de porumb la hectar constituie unul din factorii tehnologici de bază pentru realizarea unor recolte mari, fermierul a redus distanța între rânduri la 45 cm cu distanța între plante 38 cm, fiind realizată o mai bună distribuție a plantelor. Reducerea distanţei între rânduri  și folosirea tehnologiei conservative a determinat majorarea recoltei la hectar cu 30%. Dacă la tehnologiile clasice în același condiții climaterice (secetă, arșiță) în unele întreprinderi recolta medie pe hectar fiind de 1,2 t/ha — 3,5 t/ha — maxim 5,5 t/ha, apoi la aplicarea tehnologiei conservative, anul acesta  întreprinderea dată recoltează porumbul cu media 9,2 t/ha. Tegnologia conservativă este folosită și de către SRL “Anina” pe o suprafață de 148 ha la cultura rapiței de toamnă semănată pe terenurile  s.Beriozchi și s.Hîrbovățul Nou și iarăși aceiași tehnologie folosită de către  SRL “Ecobioterra” tot la cultura rapiței de toamnă pe o suprafață de 120 ha s.Delacău. Pe imagini vedem o cultură de rapiță sănătoasă cu răsărirea uniformă a plantelor.