Buletin informativ agricol

20 сентября 2023

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că în conformitate cu Ordinul MAIA nr. 115 din

18 septembrie 2023, se lansează apelul III de depunere a dosarelor în Programului de granturi post investiționale „Managementul durabil al terenurilor”(MDT) din cadrul Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P).

    APELUL ESTE VALABIL PENTRU PERIOADA 18 SEPTEMBRIE – 20 OCTOMBRIE 2023 !!!

Sunt invitați să participe la Programul de granturi: producătorii agricoli individuali, care sunt înregistrați în conformitate cu legislația Republicii Moldova, activează în sectorul agricol, au efectuat investiții eligibile și vor prezenta dovada co-finanțării din surse proprii.

Grantul post – investițional va rambursa 30 % din valoarea investiției eligibile, cu un plafon de 10 000 dolari SUA per producător agricol. Un beneficiar va fi eligibil pentru un singur grant post-investițional.

Printre echipamentele eligibile pentru finanțare se numără:

— semănători, tocătoare, stropitoare, combine de recoltare (tehnologii No-Till)

— combinatoare pentru formarea benzilor (tehnologii Strip-Till)

— echipamente și sisteme de irigare

— construcții hidrotehnice de captare a apei

— înființarea/reabilitarea de fâșii paravânt

— ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate

— înierbarea în jurul pomilor în livezi

Dosarele de aplicare la Programul de granturi post-investiționale se depun la sediile secțiilor/serviciilor teritoriale ale AIPA, din raza teritorială în care s-a efectuat investiția, de către solicitant sau reprezentantul legal al acestuia, în limita termenului specificat în apelul de depunere.

 Notă: Detalii privind documentele necesare, precum și investițiile eligibile pot fi găsite în Manualul de alocare a granturilor al programului de granturi post-investiționale „Managementul durabil al terenurilor” sau accesați site-ul oficial AIPA

Programul de granturi post – investiționale destinate MDT mai presupune și consultanță gratuită oferită tuturor producătorilor agricoli interesați.