Buletin agricol informativ

22 января 2024

Se lansează apelul de depunere a cererilor de solicitare a granturilor în cadrul proiectului “Investiții pentru Guvernanță, Creșterea și Reziliența în Agricultură”  (AGGRI). Cererile se depun începînd cu 15 ianuarie 2024 pănî pe 17 mai 2024.

Valoarea maximă a unui grant este de 1 milion de dolari SUA, însă nu mai mult de 50% din valoarea investiției eligibile. Printre investițiile eligibile se numără construcția sau modernizarea exploatațiilor zootehnice, dotarea exploatațiilor cu tehnică sau utilaje, dotarea exploatațiilor cu unitate de procesare a furajelor, achiziționarea animalelor de prăsilă și investiții în eficiența energetică a exploatației (stație de biogaz și panouri fotovoltaice).

Pentru a obține grantul, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Să fie deținători legali ai bunurilor imobile și mobile ce fac obiectul stimulării prin mecanismul de grant, cu un termen de arendă/comodat de cel puțin cinci ani.
  • Să dețină un plan de afacere viabil economic și financiar pe o perioadă de minimum 5 ani.
  • Să își asume angajamentul de a contribui financiar cu cel puțin 50% din valoarea sub-proiectului investițional.

Lista completă a criteriilor de eligibilitate, precum și documentele care urmează a fi prezentate împreună cu cererea pot fi accesate pe pagina oficială al Agenției pentru Plăți și  Intervenții în Agricultură.