Buletin agricol informativ

22 февраля 2024

În atenția deținătorilor de animale!

Utilizarea pășunilor și cositul lor  este reglementată prin Hotărârea Guvernului  nr.667 din 23.07.2010 .

Păşunatul nu se admite înainte de ultima decadă a lunii aprilie sau prima decadă a lunii mai, când  temperatura aerului depășește  +5°C, iar plantele au înălţimea minimă de 10 cm – în cazul păşunilor formate din plante de talie joasă, şi de aproximativ 15 cm – pe păşunile formate din plante de talie înaltă.

Pe păşunile situate în pante, cu gradul slab de acoperire a solului cu vegetaţie şi pe care persistă pericolul de eroziune, păşunatul trebuie să înceapă în ultima decadă a lunii mai sau în prima decadă a lunii iunie.

La fel trebuie să se țină cont că perioada de păşunat trebuie să se  încheie în prima decadă a lunii noiembrie sau  cu o lună înainte de coborîrea temperaturii medii în decurs de 24 de ore sub 0°C.

La atribuirea terenurilor pentru păşunat, organele administraţiei publice locale trebuie să ţină cont de speciile de animale.  Perioada optimă pentru cosit este de la înspicare pînă la înflorirea gramineelor dominante valoroase sau perioada îmbobocirii-înfloririi leguminoaselor. Cositul fîneţelor trebuie să se efectueze la o înălţime nu mai mică de 5 cm de la suprafaţa solului. Dacă ultimul cosit se execută mai tîrziu de prima decadă a lunii octombrie, acesta trebuie să se efectueze la înălţime mai mare (aproximativ 7 cm). La o înălţime mai mare se cosesc fîneţele semănate în anul înfiinţării, pentru a favoriza înrădăcinarea şi înfrăţirea plantelor. Nu se admite:

1) păşunatul:

  • timpuriu, imediat după topirea zăpezilor;
  • pe terenuri umede, imediat după ploaie;
  • pe păşunile de pe solurile hidromorfe de luncă, pînă la uscarea solului;
  • plantelor de talie înaltă la o înălţime mai mică de 5 cm;
  • plantelor de talie joasă la o înălţime mai mică de 3 cm;
  • în perioada de repaus vegetativ al plantelor;
  • în primul an de înfiinţare a păşunilor;

2) păşunatul ovinelor şi caprinelor pe păşunile destinate bovinelor;

3) păşunatul comun al diferitor specii de animale, păşunatul animalelor bolnave;

4) desţelenirea păşunilor naturale, indiferent de starea lor productivă:

  • situate pe terenurile în pantă mai mare de 170, deoarece există pericol de declanşare a fenomenelor de eroziune;
  • situate în apropierea ravenelor, indiferent de panta terenului;
  • pe soluri superficiale cu fragmente din roca parentală aproape de suprafaţa solului sau care au pînza freatică la adîncimea mai mică de 50 cm.

Încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea în conformitate cu legislaţia în vigoare.