Buletin informativ agricol

31 мая 2022

În atenția populației raionului! 

Aducem la cunoștința agricultorilor, că a fost modificată Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământuluinr 1308/1997 art.4 Vînzarea terenurilor proprietate public :
-se completează alineatele (93)-(99) cu următorul cuprins:
„(93) În scopul facilitării procesului de consolidare a terenurilor agricole, terenurile din cadrul unui câmp sau al unei porțiuni din acest câmp, ocupate de fâșiile forestiere proiectate, dar neplantate, se vând prin negocieri directe, la un preț nu mai mic decât prețul normativ al pământului, conform tarifului specificat la poziția I din anexă. Vânzarea-cumpărarea se efectuează la cererea proprietarului terenurilor supuse consolidării, în condițiile în care proprietar al acestor terenuri este una și aceeași persoană, iar procesele tehnologice de prelucrare (întreținere) a terenurilor adiacente nu vor fi afectate.
(94) În cazul vânzării terenului în conformitate cu prevederile alin. (93), cumpărătorul este obligat să asigure perfectarea proiectului de organizare a teritoriului exploatației agricole, care cuprinde și terenurile prevăzute în alin. (93), să asigure plantarea fâșiilor forestiere antierozionale și efectuarea amenajării hidrologice a terenurilor, în conformitate cu noul proiect de organizare a teritoriului, perfectat de către o entitate publică sau privată din domeniu. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate sub condiția rezolutorie a neexecutării obligațiilor prevăzute.