BULETIN INFORMATIV AGRICOL

28 июня 2022

Sectia Agricultura si Alimentatie a participat la conferința științifico-practică „Genofondul animalelor de fermă – baza sectorului zootehnic, probleme, soluții și perspective în Republica Moldova.

Conferința a fost organizată de Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară (IȘPBZMV), în colaborare cu Secția Științe ale Vieții a Academiei de Științe a Moldovei, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

În contextul problemelor discutate, Institutul a editat Ghiduri științifico-practice „Rase  și  tipuri  de animale omologate în Republica Moldova”, ce sunt elaborate pe specii de animale (bovine, ovine, caprine, cabaline, iepuri, galinacee, palmipede), fiind oferite participanților conferinței.

La fel, în cadrul evenimentului, participanții au fost informați despre politicile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pentru asigurarea dezvoltării fondului genetic de animale și tehnologizarea sectorului zootehnic, de către șeful Direcție politici în sectorul zootehnic, Valentin ROȘCA.