BULETIN  INFORMATIV AGRICOL

29 июня 2022

Modificarea mecanismului de compensare a accizei la motorină pentru producătorii agricoli în temeiul Hotărîrei de Guvern nr.275/2022

 

Accizele la motorina utilizată în anul 2022 de întreprinderile agricole mici și mijlocii vor fi compensate de Guvern din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural  în cuantum de până la 100%.

          Întreprinderile agricole micro, mici și mijlocii, inclusiv cele din sectorul zootehnic, ar putea beneficia de o compensație în cuantum de 100% din cota stabilită la accizele la motorină pentru anul curent sau de 2980 lei per tonă, în timp ce pentru producătorii agricoli mari se va acorda o compensație de 30% din cota stabilită sau 894 lei/tonă. Compensația va fi acordată retroactiv, conform facturilor, începând cu 1 ianuarie. În total, de suport din partea vor beneficia aproape 14 mii de întreprinderi. Suma totală acordată producătorilor agricoli va constitui circa 277 milioane de lei. Dosarele de solicitare a compensației se vor depune pentru întreaga perioadă a anului 2022dar nu mai mult de un dosar pentru un semestru sau un dosar anual, conform facturilor cumulative, potrivit perioadelor de timp specificate. Termenul-limită de depunere a dosarelor pentru semestrul I este 31 iulie 2022.