Buletin informativ agricol

21 марта 2022

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004  privind regimul stării de urgență  Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a emis DISPOZIȚIA nr. 3 din 01 februarie 2022.  Conform p. 2 din dispoziție, se acordă Compensații pentru agenții economici,  care au un consum sporit de gaze în procesul de producție.

Astfel, consumatorii non-casnici  vor beneficia de compensații pentru perioada ianuarie – martie 2022. Compensația va constitui 100% din diferența în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, dar nu mai mult de 1,5 milioane lei per consumator. Din suma compensată se va exclude compensarea pentru primii 500 m3 consumați lunar pentru care a fost efectuată compensarea.  Compensațiile vor fi oferite consumatorilor non-casnici care procură de la furnizorii de gaze naturale, activează în anumite domenii (indicate mai jos), și ale căror plăți pentru gazele naturale (fără TVA), consumate lunar, reprezintă cel puțin 5% din volumul de vânzări din luna respectivă. Pentru a beneficia de compensare, consumatorii non-casnici cu consum sporit de gaze naturale în procesul de producție vor depune cerere pe proprie răspundere prin intermediul portalului servicii.fisc.md.  Portalul va conține o secțiune dedicată pentru completarea solicitării.

Activitățile de bază ale consumatorilor noncasnici care solicită compensare :

 • Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și a tuberculilor;
 • Creșterea păsărilor;
 • Prelucrarea și conservarea fructelor și a legumelor;
 • Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor;
 • Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și a produselor din amidon;
 • Fabricarea pâinii, prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie;
 • Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor, cuş-cuş-ului (cous-cous) şi a altor produse făinoase similare;
 • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor;
 • Tăbăcirea şi finisarea pieilor;
 • Prepararea şi vopsirea blănurilor;
 • Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă;
 • Fabricarea materialelor de construcţii din argilă, ș.a.