Buletin informativ agricol

5 сентября 2022

Suport gratuit pentru producători la completarea dosarelor în cadrul a două apeluri de grant

UCIP IFAD!

 

Obiectivul Proiectului de Reziliență Rurală, implementat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD,  constă în îmbunătățirea nivelului de viață a populației rurale din Republica Moldova, iar intervențiile proiectului vizează aspecte de asistență la măsurile structurale aplicate în agricultură, fluxului de migrație din zona rurală, siguranța și securitatea alimentară, vulnerabilitatea la schimbările climatice și sporirea competitivității.

În cadrul Proiectului de Reziliență Rurală, sunt oferite:

Granturi la finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice pentru întreprinderi înregistrate sub orice formă organizatorico-juridică sau persoane fizice înregistrate (gospodării țărănești sau întreprinderi individuale), care practică activități agricole conexe agriculturii la scară micro;
Credite cu porțiune de grant destinate pentru finanțarea femeilor micro-antreprenoare în localitățile rurale, vulnerabile la schimbările climatice.
Astfel, pot beneficia de grant pentru procurarea echipamentelor necesare la implementarea tehnologiilor eficiente de irigare cum ar fi: sistem de irigare prin picurare pe sol sau subsol, care va include cel puțin 3 componente de sistem;rețea de irigare prin aspersiune în set cu țeavă și aspersoare, manual permutabile pe câmp;aparate, utilaje, senzori de sistem la măsurarea umidităţii și temperaturii solului pentru culturile horticole;
Echipament pentru agricultura conservativă:
Semănătoare No-till pentru culturi cerealiere și prășitoare; Semănătoare Mini-till pentru culturi cerealiere și prășitoare; Cultivator cizel (scarificator); Decompactor/subsolier pentru afânarea spațiului dintre rânduri pentru culturile perene (fructe și struguri de masă); Maşini de cosit iarba printre rânduri din plantațiile de livezi, vii și fâneţe; Tocătoare pentru fărâmițarea resturilor vegetale pentru gestionarea deșeurilor agricole;
Echipament de producere a energiei solare în zona de producere:
Instalații fotovoltaice
Instalații solare termale (colectoare solare).

Expert pe regiunea CENTRU — dl Andrei Zbancă; tel -069201414
Email: farmo@agroform.md