Buletin informativ agricol

16 февраля 2023

Atestarea de stat a fermei zootehnice de bovine din Anenii Noi

Beneficiarii fermelor zootehnice de prăsilă sunt susținuți de stat prin subvenționare, iar categoria de prasilă reprezintă o performanță și oferă avantaje deținătorului de animale.

Astăzi a fost atestată în categoria de prăsila ferma de bovine rasa Jersey din s.Ruseni, r. Anenii Noi, proprietar Mihail Gogu, SRL”Agro Gogu”. Acest fapt ofera multiple beneficii proprietarului, dar în același timp  îl responsabilizează pentru a efectua lucrul de selecţie şi ameliorare a efectivului de animale, implicând pentru aceasta cheltuieli suplimentare. Atestarea de stat în categoria de prăsilă este o măsură de apreciere a fermelor zootehnice în baza unor cerințe normative unice, în scopul verificării corespunderii valorii genetice și productive a animalelor cu standardele rasei, accelerării procesului de ameliorare genetică a efectivelor de animale, utilizării raționale a resurselor de prăsilă și sporirii eficacității activității de selecție și reproducție.