Buletin informativ agricol

23 марта 2022

Astăzi,  conducerea raionului  împreună cu specialiștii secției agricultură și alimentație au întreprins  o vizită  de lucru la ÎS Centru Republican pentru Ameliorarea și Reproducerea Animalelor (CRARA) din s. Maximovca , administrator dl Vasilie HAREA.

Întreprinderea păstrează material seminal pentru bovine  de la 109 tauri autorizați  din  7-9 rase, în cantitate de 3 mln de doze,  importat din Italia. Întreprinderea prestează servicii prin intermediul celor 535 de puncte de însămînțare artificială din Republică, din care 24 puncte se află în raionul Anenii Noi. Efectivul de animale  care sunt însămințate artificial  în Republică, din materialul seminal dispus de către Î.S. CRARA,  constituie 12 000 capete,  din care  2400 capete se află în raionul Anenii Noi. La momentul actual, problema de bază a întreprinderii  ține de recăpătarea unui spațiu în or.Chișinău pentru deschiderea oficiului central .