Buletin informativ agricol

4 апреля 2023

Influiența secetei asupra culturilor agricole  este mare întotdeauna.

Însă impactul  poate fi unul nefast  în  condițiile,  când seceta atmosferică coincide cu cea de sol și fiziologică. Drept urmare, pierderile recoltei din cauza secetei pot fi catastrofale. Deaceea irigarea este mijlocul radical de luptă contra secetei. În raion avem  fondate 4 Asociații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigație.

Astăți reprezentanții secției agricultură au întreprins o vizită de lucru  la AUAI “Dajida -Prim” din   s.Gura Bîcului, administratorul căreia este Anatolie Cerelenco.

În anul 2020 dl. Cerlenco a înaintat Agenției Apele Moldovei un proiect pentru reconstrucția bazinului de acumulare a apei cu capacitatea de 10000 m3.   Proiectul, costul estimativ  al căruia este de  2 mln lei,   a fost aprobat de către Agenție   spre finanțare. Asociația are o arie de irigare  de cca 1640 ha,  în prezent se irigă 505ha.  Activitatea agricolă de bază  a beneficiarilor, în număr de 64 de fermieri și GȚ,  este legumicultura  în cîmp deschis.  Cele mai mari suprafețe sunt,  cultivate cu ceapă, morcov, cartof, varză ș.a.

O problema majoră  pentru utilizatorii de apă este taxa pentru 1 m3 de apă extrasă,  care de la 0,10 lei per 1 m3 s-a majorat brusc la 0,30 lei/1 m3. În anul trecut AUAI “Dajida -Prim” din s. Gura Bîcului a folosit  pentru irigația culturilor agricole   830 000  m3 de apă.