Buletin informativ agricol

13 апреля 2023

AIPA anunță al II-lea apel pentru aplicare la Programul de granturi post — investiționale ”Managementul durabil al terenurilor” din cadrul proiectului MAC-P

APELUL ESTE VALABIL PENTRU PERIOADA 11 APRILIE – 30 IUNIE 2023.

    Producătorii agricoli care au efectuat investiții în echipamente și utilaje agricole sau în aplicarea de practici ce asigură conservarea și ameliorarea solurilor pot solicita granturi de până la 10000 dolari SUA. Granturile nu vor depăși 30 % din valoarea investiției și  vor fi acordate prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Un beneficiar poate fi eligibil pentru un singur grant post-investițional.

Printre echipamentele eligibile pentru finanțare se numără: 

— semănători, tocătoare, stropitoare, combine de recoltare (tehnologii No-Till)

— combinatoare pentru formarea benzilor (tehnologii Strip-Till)

— echipamente și sisteme de irigare

— construcții hidrotehnice de captare a apei

— înființarea/reabilitarea de fâșii paravânt

— ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate

— înierbarea în jurul pomilor în livezi

Dosarele de aplicare la Programul de granturi post-investiționale se depun la sediile secțiilor/serviciilor teritoriale ale AIPA, din raza teritorială a investiției, de către solicitant sau reprezentantul legal al acestuia, în limita termenului specificat în apelul de depunere.

Detalii privind documentele necesare, precum și investițiile eligibile pot fi găsite în «Manualul de alocare a granturilor al programului de granturi post-investiționale „Managementul durabil al terenurilor” .  Anexa 7  Programul de granturi post – investiționale destinate MDT mai presupune și consultanță gratuită oferită tuturor producătorilor agricoli interesați.

www.aipa.gov.md sau  www.capmu.md

Consultant Program de granturi: Maxim Pocaznoi, mob. 069303090.