Buletin informativ agricol

23 мая 2023

Pe 22 mai 2023 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a Republicii Moldova  s-a consultat cu membrii comunității agricole referitor la Regulamentul privind măsurile și condițiile specifice de subvenționare a investițiilor

Regulamentul privind măsurile și condițiile specifice de subvenționare a investițiilor din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural a fost supus consultărilor publice, cu participarea reprezentanților asociațiilor de profil și autorităților de ramură. Documentul prevede măsurile de subvenționare postinvestiție și investiții pe etape, fiind elaborat pentru a asigura continuitatea proceselor de susţinere eficientă a fermierilor.Participanții la ședință au înaintat mai multe propuneri și comentarii care au fost analizate de cei prezenți. Regulamentul urmează a fi ajustat conform sugestiilor recepționate.