Buletin informativ agricol

13 июля 2023

GUVERNUL A APROBAT NOI FORME
DE SUBVENȚIONARE A FERMIERILOR

 

Potrivit regulamentului, subvenționarea postinvestiție are loc după efectuarea investiției, în baza costurilor suportate integral de agricultor. Subvenționarea investițiilor pe etape va fi efectuată în baza proiectului investiţional, evaluat de către Agenţia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură şi autorizat pentru plata subvenției după implementarea fiecărei etape, în baza costurilor suportate integral. Perioada de implementare integrală a proiectului investițional pe etape este de până la 36 luni (trei ani consecutivi). Plafonul anual pentru un solicitant în cadrul formei de subvenționare postinvestiție este de maxim 7 milioane de lei. Excepție fac fermierii din sectorul zootehnic, care vor putea accesa până la 10 milioane de lei. Totodată, statul va oferi până la 12 milioane de lei unităților de procesare a laptelui, fondatorii cărora sunt și producători de lapte, și până la 12,5 milioane de lei pentru producătorii de lapte. Pentru grupurile de producători agricoli, cooperativele de întreprinzător sau asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, subvențiile nu vor depăși valoarea de 15 milioane de lei. Pentru a motiva tinerii fermieri, femeile-fermiere și migranții reveniți, se propune ca subvențiile calculate în condiții generale să fie majorate cu 10% din valoarea subvenției autorizate. Pentru investițiile efectuate în utilaje sau echipamente fabricate în Republica Moldova, proiectul prevede majorarea subvenției cu 20%. Pentru proiectul investițional pe etape, valoarea subvenției acordate unui solicitant nu va depăși 15 milioane de lei, iar pentru grupurile de producători agricoli sau cooperativele de întreprinzător, valoarea subvențiilor va fi de până la 25 de milioane de lei. Implementarea proiectului se va realiza în limita mijloacelor financiare ale Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, aprobat anual prin Legea bugetului de stat.