Buletin informativ agricol

13 июля 2023

Plăți per kilogram de producție animalieră –
o nouă formă de sprijin pentru fermieri

                               

Cabinetul de miniștri a aprobat  Regulamentul privind acordarea plăților directe în sectorul zootehnic din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural. În anul curent, se vor acorda plăți per kilogram de producție animalieră obținută și comercializată. Această formă de subvenționare a fost concepută pentru a stimula fermierii să majoreze volumele de producție, să efectueze o selecție mai riguroasă a animalelor, eliminându-le din șeptel pe cele neproductive.

Pentru a beneficia de plăți directe per kilogramul de produs, fermierul trebuie să dețină și să exploateze animale din speciile: bovine; ovine; caprine; porcine; păsări (galinacee);iepuri ;pești. Totodată, vor continua să fie acordate plăți directe per cap de animal deținătorilor de animale de bovine, ovine, caprine, cabaline.Din bugetul de stat vor fi alocate circa 150 de milioane de lei pentru fermele de bovine, dintre care 120 de milioane de lei vor fi direcționați pentru plățile per kilogramul de lapte și 30 de milioane de lei pentru plățile per cap de animal (junci). Alte circa 27 de milioane vor constitui plățile per cap de animal pentru fermele de ovine și caprine.