Buletin informativ agricol

19 сентября 2023

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), informează că în baza Ordinului nr. 95 din 22.08.2023 al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, se lansează apelul I de depunere a cererilor pentru forma de subvenționare postinvestiție, pentru perioada 18 septembrie – 16 noiembrie 2023. Cererile de solicitare a subvenției post-investiții pot fi depuse, conform domeniilor de sprijin prioritizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, după cum urmează:

Măsura SP 2.1Investiții în producere pe teren protejat;

Măsura SP 2.2: Investiții în sisteme și echipament pentru irigare;

Măsura SP 2.3:Investiții în bazine de acumulare a apei pentru irigare;

Măsura SP 2.4: Investiții în exploatații din sectorul vegetal;

Măsura SP 2.5: Investiții în exploatații din sectorul viticol;

Măsura SP 2.6: Investiții în exploatații zootehnice;

Măsura SP 2.7: Investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare în sectorul vitivinicol;

Măsura SP 2.8: Investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare în sectorul vegetal;

Măsura SP 2.9: Investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare a produselor de origine animală;

Măsura SP 2.10: Investiții în tehnologii de lucrare a solului;

Măsura SP 2.11: Dezvoltarea infrastructurii aferente exploatației;

Măsura SP 2.12: Stimularea dezvoltării turismului în mediul rural.

Plata post-investiție se va acorda solicitantului de subvenție cu respectarea de către acesta a următoarelor condiții de bază:

-deține un proiect investițional viabil;

-a suportat integral costurile de implementare a proiectului;

-a dobândit cu titlu oneros bunuri și servicii, obiectul subvenționării de la furnizori şi distribuitori, cu excepția schimbului;

-este deţinător legal al bunurilor imobile și/sau al părților componente ale acestora în care s-a efectuat investiţia. 

Cererea de subvenționare se depune de către solicitantul de subvenție sau de reprezentantul acestuia la sediile Direcțiilor Teritoriale ale Agenției din raza teritorială în care s-a efectuat investiţia. Documentele privind depunerea și obținerea subvențiilor post-investiții, le găsiți pe site-ul oficial  AIPA Examinarea cererilor de acordare a plăților post-investiții se va realiza de către AIPA conform procedurilor stipulate în Regulament privind măsurile și condițiile specific de eligibilitate pentru subvenționarea investițiilor din FNDAM aprobat prin HG nr.491din 12.07.2023.